You are viewing an old revision of this post, from November 19, 2016 @ 20:35:30. See below for differences between this version and the current revision.

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังในการเล่นคาสิโนที่ต่างประเทศ

มาเก๊าคาสิโน สำหรับบทความนี้ ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ควรระวังอย่างยิ่งใน การเล่นคาสิโนที่ต่างประเทศ มาแนะนำบอกต่อครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทราบกันอยู่ นั้นแหละครับ แต่หลายคนอาจจะมีลืมๆ หรือมองข้ามไปได้ ก็เพราะด้วยความที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนี้แหละครับ เลยไม่ได้ใส่ใจมันสักเท่าไหร่ นั่นก็คือ เรื่องของค่าเงินครับ หมายถึงค่าเงินที่แตกต่างกันของบ้านเรา กับของบ้านเขาน่ะครับ ซึ่งแน่นอนว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่น คาสิโน ในประเทศไหน เราจำเป็นต้องแปลงเงิน หรือแลกเงินเป็นเงินของบ้านเขาเสียก่อน ซึ่งไม่ได้เฉพาะการเล่นคาสิโนเท่านั้น ยังรวมไปถึงการใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างที่อยู่ที่นั่นด้วย แต่เรื่องการใช้จ่ายๆอื่นๆผมจะไม่กล่าวถึงละกันครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนควบคุมได้ดี และประเมินมาคร่าวๆก่อนแล้ว แต่สำหรับเงินในการเล่นคาสิโนนี้สิ ถึงแม้ว่าหลายคนจะกะจำนวนเงินไว้ก่อนเล่นบ้างแล้วก็ตาม แต่หลายคนก็มักจะเล่นเกินงบทุกที ทั้งนี้ก็เพราะว่าส่วนนึงมาจากเรื่องค่าเงินที่ต่างกันนี้แหละครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่ไปเล่น คาสิโน ที่ประเทศซึ่งมีค่าเงินแข็งกว่าบ้านเรา อย่างมาเก๊า หรือ อเมริกา กล่าวคือ ในตอนแลกเงินไปน่ะทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าใช้เงินบาทเราแลกไปเท่าไหร่ และได้เงินของบ้านมาเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่มักจะแลกเผื่อไว้เยอะเกินกว่าที่คิดจะใช้จริงๆเสมอ และพอเข้าไปเล่น คาสิโน แล้ว หลายๆคนมักจะลืมคิดไปว่า เงินที่ใช้ลงเดิมพันนั้นไม่ใช่เงินของบ้านเรา ก็เลยลงเดิมพันในแต่ละครั้งด้วยจำนวนที่มากเกินไป จนเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการสูญเสียเงินในจำนวนมากเมื่อคิดเป็นเงินบาทของบ้านเรา อีกทั้ง ประกอบกับการที่คาสิโนต่างๆในบ้านเขามีการกำหนดขั้นต่ำในการลงเดิมพันในจำนวนมากๆ ด้วย ฉะนั้น เรื่องค่าเงินที่ต่างกันนี้ จึงเป็นเรื่องที่หลายคนซึ่งเดินทางไปเล่น คาสิโน ต่างประเทศต้องระวังให้มากๆหน่อยนะครับ

Revisions

Revision Differences

November 19, 2016 @ 20:35:30Current Revision
Content
Deleted: <img src="http://www.andnetwork.com/ wp-content/uploads/2012/08/ macau-casino- 300x201.png" alt="มาเก๊าคาสิโน" title="มาเก๊าคาสิโน" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-10" /> Added: <img class="aligncenter size-medium wp-image-10" title="มาเก๊าคาสิโน" src="http://www.andnetwork.com/ wp-content/uploads/2012/08/ macau-casino- 300x201.png" alt="มาเก๊าคาสิโน" width="300" height="201" />
Deleted: สำหรับบทความนี้ ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ควรระวังอย่างยิ่งใน <strong>การเล่นคาสิโนที่ต่างประเทศ</strong> มาแนะนำบอกต่อครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทราบกันอยู่ นั้นแหละครับ แต่หลายคนอาจจะมีลืมๆ หรือมองข้ามไปได้ ก็เพราะด้วยความที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนี้แหละครับ เลยไม่ได้ใส่ใจมันสักเท่าไหร่ นั่นก็คือ เรื่องของค่าเงินครับ หมายถึงค่าเงินที่แตกต่างกันของบ้านเรา กับของบ้านเขาน่ะครับ ซึ่งแน่นอนว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่น <strong>คาสิโน</strong> ในประเทศไหน เราจำเป็นต้องแปลงเงิน หรือแลกเงินเป็นเงินของบ้านเขาเสียก่อน Added: สำหรับบทความนี้ ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ควรระวังอย่างยิ่งใน <strong>การเล่นคาสิโนที่ต่างประเทศ</strong> มาแนะนำบอกต่อครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทราบกันอยู่ นั้นแหละครับ แต่หลายคนอาจจะมีลืมๆ หรือมองข้ามไปได้ ก็เพราะด้วยความที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนี้แหละครับ เลยไม่ได้ใส่ใจมันสักเท่าไหร่ นั่นก็คือ เรื่องของค่าเงินครับ หมายถึงค่าเงินที่แตกต่างกันของบ้านเรา กับของบ้านเขาน่ะครับ ซึ่งแน่นอนว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่น <strong>คาสิโน</strong> ในประเทศไหน เราจำเป็นต้องแปลงเงิน หรือแลกเงินเป็นเงินของบ้านเขาเสียก่อน
Unchanged: <!--more-->Unchanged: <!--more-->
Deleted: ซึ่งไม่ได้เฉพาะการเล่นคาสิโนเท่านั้น ยังรวมไปถึงการใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างที่อยู่ที่นั่นด้วย แต่เรื่องการใช้จ่ายๆอื่นๆผมจะไม่กล่าวถึงละกันครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนควบคุมได้ดี และประเมินมาคร่าวๆก่อนแล้ว แต่สำหรับเงินในการเล่นคาสิโนนี้สิ ถึงแม้ว่าหลายคนจะกะจำนวนเงินไว้ก่อนเล่นบ้างแล้วก็ตาม แต่หลายคนก็มักจะเล่นเกินงบทุกที ทั้งนี้ก็เพราะว่าส่วนนึงมาจากเรื่องค่าเงินที่ต่างกันนี้แหละครับ Added: ซึ่งไม่ได้เฉพาะการเล่นคาสิโนเท่านั้น ยังรวมไปถึงการใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างที่อยู่ที่นั่นด้วย แต่เรื่องการใช้จ่ายๆอื่นๆผมจะไม่กล่าวถึงละกันครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนควบคุมได้ดี และประเมินมาคร่าวๆก่อนแล้ว แต่สำหรับเงินในการเล่นคาสิโนนี้สิ ถึงแม้ว่าหลายคนจะกะจำนวนเงินไว้ก่อนเล่นบ้างแล้วก็ตาม แต่หลายคนก็มักจะเล่นเกินงบทุกที ทั้งนี้ก็เพราะว่าส่วนนึงมาจากเรื่องค่าเงินที่ต่างกันนี้แหละครับ
Deleted: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง <a href="http:// www.poipetcasino.com/ ">เวลาที่ไปเล่น คาสิโน ที่ประเทศซึ่งมีค่าเงินแข็งกว่าบ้านเรา</a> อย่างมาเก๊า หรือ อเมริกา กล่าวคือ ในตอนแลกเงินไปน่ะทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าใช้เงินบาทเราแลกไปเท่าไหร่ และได้เงินของบ้านมาเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่มักจะแลกเผื่อไว้เยอะเกินกว่าที่คิดจะใช้จริงๆเสมอ และพอเข้าไปเล่น คาสิโน แล้ว หลายๆคนมักจะลืมคิดไปว่า เงินที่ใช้ลงเดิมพันนั้นไม่ใช่เงินของบ้านเรา Added: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่ไปเล่น คาสิโน ที่ประเทศซึ่งมีค่าเงินแข็งกว่าบ้านเรา อย่างมาเก๊า หรือ อเมริกา กล่าวคือ ในตอนแลกเงินไปน่ะทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าใช้เงินบาทเราแลกไปเท่าไหร่ และได้เงินของบ้านมาเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่มักจะแลกเผื่อไว้เยอะเกินกว่าที่คิดจะใช้จริงๆเสมอ และพอเข้าไปเล่น คาสิโน แล้ว หลายๆคนมักจะลืมคิดไปว่า เงินที่ใช้ลงเดิมพันนั้นไม่ใช่เงินของบ้านเรา
Deleted: ก็เลยลงเดิมพันในแต่ละครั้งด้วยจำนวนที่มากเกินไป จนเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการสูญเสียเงินในจำนวนมากเมื่อคิดเป็นเงินบาทของบ้านเรา อีกทั้ง ประกอบกับการที่คาสิโนต่างๆในบ้านเขามีการกำหนดขั้นต่ำในการลงเดิมพันในจำนวนมากๆ ด้วย ฉะนั้น เรื่องค่าเงินที่ต่างกันนี้ จึงเป็นเรื่องที่หลายคนซึ่งเดินทางไปเล่น <strong>คาสิโน</strong> ต่างประเทศต้องระวังให้มากๆหน่อยนะครับ Added: ก็เลยลงเดิมพันในแต่ละครั้งด้วยจำนวนที่มากเกินไป จนเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการสูญเสียเงินในจำนวนมากเมื่อคิดเป็นเงินบาทของบ้านเรา อีกทั้ง ประกอบกับการที่คาสิโนต่างๆในบ้านเขามีการกำหนดขั้นต่ำในการลงเดิมพันในจำนวนมากๆ ด้วย ฉะนั้น เรื่องค่าเงินที่ต่างกันนี้ จึงเป็นเรื่องที่หลายคนซึ่งเดินทางไปเล่น <strong>คาสิโน</strong> ต่างประเทศต้องระวังให้มากๆหน่อยนะครับ

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Tags: ,

Comments are closed.